Blogs

Hack vĩnh viễn chip mực HP 150NW bằng phần mềm - Dịch vụ hack chip mực máy in HP 150NW giá rẻ tại Hưng Yên: xóa hoàn toàn lỗi mực very low toner stop, toner is very low, máy in HP 150NW không khởi động, không in được, đèn đỏ, đèn 3 chấm, đèn chấm than, đèn mực nhấp nháy, B/Y/M/C cartridge is very low, toner life end, change new cartridge, install toner, lỗi Wait Image Image Error Reset...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson SX525WD bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson SX525WD nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson SX525WD đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson SX525WD (nếu có) xuất hiện...

Hack vĩnh viễn chip mực HP 150A bằng phần mềm - Dịch vụ hack chip mực máy in HP 150A giá rẻ tại Long An: xóa hoàn toàn lỗi mực very low toner stop, toner is very low, máy in HP 150A không khởi động, không in được, đèn đỏ, đèn 3 chấm, đèn chấm than, đèn mực nhấp nháy, B/Y/M/C cartridge is very low, toner life end, change new cartridge, install toner, lỗi Wait Image Image Error Reset...

Hack vĩnh viễn chip mực HP 150A bằng phần mềm - Dịch vụ hack chip mực máy in HP 150A giá rẻ tại Bắc Ninh: xóa hoàn toàn lỗi mực very low toner stop, toner is very low, máy in HP 150A không khởi động, không in được, đèn đỏ, đèn 3 chấm, đèn chấm than, đèn mực nhấp nháy, B/Y/M/C cartridge is very low, toner life end, change new cartridge, install toner, lỗi Wait Image Image Error Reset...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson S20 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson S20 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson S20 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson S20 (nếu có) xuất hiện thông báo lỗi: ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson R330 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson R330 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson R330 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson R330 (nếu có) xuất hiện thông báo lỗi: ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson PX-G5100 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson PX-G5100 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson PX-G5100 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson PX-G5100 (nếu có) xuất hiện...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson PX-405A bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson PX-405A nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson PX-405A đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson PX-405A (nếu có) xuất hiện...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson PM-A890 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson PM-A890 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson PM-A890 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson PM-A890 (nếu có) xuất hiện...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson Photo 825 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson Photo 825 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson Photo 825 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson Photo 825 (nếu có) xuất...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson NX210 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson NX210 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson NX210 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson NX210 (nếu có) xuất hiện thông báo...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson ME Office 80 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson ME Office 80 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson ME Office 80 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson ME Office 80...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson L382 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson L382 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson L382 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson L382 (nếu có) xuất hiện thông báo lỗi: ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson ET-2600 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson ET-2600 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson ET-2600 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson ET-2600 (nếu có) xuất hiện...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson EP-706A bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson EP-706A nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson EP-706A đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson EP-706A (nếu có) xuất hiện...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson CX9500F bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson CX9500F nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson CX9500F đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson CX9500F (nếu có) xuất hiện...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson CX3650 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson CX3650 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson CX3650 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson CX3650 (nếu có) xuất hiện thông ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson C76 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson C76 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson C76 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson C76 (nếu có) xuất hiện thông báo lỗi: ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson BX305FW bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson BX305FW nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson BX305FW đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson BX305FW (nếu có) xuất hiện...

- Hỗ trợ miễn phí cài đặt và sử dụng key Reset Epson T1110 tại Điện Biên-Điện Biên: Hẹ Muông, Hua Thanh, Mường Lói, Mường Nhà, Mường Pồn, Na Tông, Na Ư, Noong Hẹt, Noong Luống, Núa Ngam, Pa Thơm, Phu Luông, Pom Lót, Sam Mứn, Thanh An, Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh Nưa, Thanh Xương, Thanh Yên. - Trước tiên để reset được máy in Epson T1110 bạn cần tải phần mềm reset...

ETC